• Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • opinie geotechniczne
  dokumentacje badań podłoża gruntowego
  projekty geotechniczne
  określenie geotechnicznych warunków posadowienia
 • obsługa i nadzór nad wierceniami
  kierowanie robotami geologicznymi
  laboratoryjne badania gruntów
  konsultacje geotechniczne

Zapraszamy do współpracy

Jeśli zdecydowani są Państwo skorzystać z naszych usług prosimy o przesłanie na adres pigeologia@gmail.com następujących informacji

1. Imię, nazwisko (lub nazwę instytucji) oraz adres inwestora lub zleceniodawcy
2. Nazwę obiektu
3. Mapę do celów projektowych
4. Krótki opis projektowanej inwestycji w tym: ilość kondygnacji, rodzaj konstrukcji (tradycyjna, drewniana itp.), zakładana głębokość posadowienia
5. Telefon kontaktowy

W przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej konieczne jest aby mapa posiadała klauzulę nadaną przez ośrodek dokumentacji. Informacje te są niezbędne do wykonania opracowania - ich przesłanie drogą elektroniczną bardzo usprawni naszą pracę i pozwoli dostosować zakres niezbędnych prac do wielkości i kategorii geotechnicznej obiektu.

Jednocześnie zapewniamy, że dane te nie zostaną wykorzystane w innym celu ani udostępnione.
W przypadku większych inwestycji zakres niezbędnych informacji ustalany jest z projektantem obiektu.