mask

Przydomowe oczyszczanie ścieków na Podkarpaciu

Czy wszędzie można wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków?

W ostatnich latach coraz popularniejszą alternatywą dla zbiorników szczelnych (szamb) stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W instalacjach tego typu po wstępnym oczyszczeniu woda zostaje odprowadzona do gruntu za pomocą studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest obniżenie kosztów związanych z wywozem nieczystości. Możliwość odprowadzania do gruntu wody z instalacji oczyszczającej obostrzona jest przepisami prawa oraz warunkami geologicznymi panującymi w miejscu projektowanej instalacji.

Istnieją czynniki prawne wykluczające lub ograniczające możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - należą do nich między innymi:

  • istnienie kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanej oczyszczalni
  • rodzaj i gęstość zabudowy, w tym istnienie w sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni obiektów takich jak studnie, ciągi komunikacyjne itp.
  • głębokość występowania pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego

Oczyszczalnie

 

Oprócz wymienionych obostrzeń prawnych istnieją ograniczenia związane z budową geologiczną terenu inwestycji. Podczas badań geotechnicznych służących określeniu przydatności działki do celów rozsączania ścieków określa się przede wszystkim kategorię wodochłonności gruntu. Na jej podstawie można oszacować ile wody "przyjmie" grunt w określonym czasie. W przypadku gruntów o niskiej wodochłonności (iły, gliny zwięzłe, skały lite) instalacja rozsączająca nie spełni swojej funkcji - konieczne wówczas będzie zastosowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego odbieranie nadmiaru ścieków z instalacji przez wóz asenizacyjny. Niekiedy stosuje się również częściową wymianę gruntu spoistego na żwirowy lub kamienisty - zwiększa się w ten sposób powierzchnię przez którą ścieki mogą przefiltrować do gruntu rodzimego. Jednak i to rozwiązanie nie daje gwarancji bezproblemowego działania instalacji.

Drugim niezwykle istotym czynnikiem ograniczającym możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest znaczne nachylenie zbocza połączone z występowaniem w jego obrębie gruntów spoistych. Grunty te pod wpływem wody uplastyczniają się w związku z czym drastycznie spadają ich parametry wytrzymałościowe - możliwe jest uruchomienie w ten sposób procesów osuwiskowych zagrażających przyległym budynkom. W związku z powyższym nie każda działka nadaje się do wykonania instalcji rozsączającej. Zalecamy wcześniejszą konsultację przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.