mask

Geologia inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i projekt robót geologicznych

W ramach działalności w zakresie geologii inżynierskiej wykonuje się szereg niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych umożliwiających szczegółowe określenie warunków geologiczno-inżynierskich w miejscu projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do wykonywania badań terenowych tworzy się projekt robót geologicznych - dokument zawierający szczegółowy opis i harmonogram koniecznych do przeprowadzenia prac. Po jego zatwierdzeniu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta i zgłoszeniu wejścia w teren można przystąpić do wykonania robót geologicznych, których wynikiem jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ze względu na fakt, iż zarówno projekt jak i dokumentacja geologiczno-inżynierska podlegają zatwierdzniu przez organy administracji publicznej, dostarczenie pełnego opracowania potrwać może nawet kilka miesięcy. Podstawę prawną stanowi w tym wypadku Prawo geologiczne i górnicze oraz odpowiednie rozporządzenia.

 

Dokumentacja

 

Kiedy należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską?

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w przypadku niewielkich budynków mieszkalnych z reguły nie jest jest konieczne. Podobnie jak w przypadku opracowań geotechnicznych o konieczności jej wykonania decyduje rodzaj obiektu (jego kategoria geotechniczna) oraz warunki gruntowe. Dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać zawsze w przypadku stwierdzenia skomplikowanych warunków gruntowych, dla obiektów zakwalifikowanych do III kategorii geotechnicznej oraz dla obiektów II kategorii w warunkach złożonych. Dokładne definicje tych pojęć znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. UWAGA! Niekiedy zdarza się, że obwiązek dostarczenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zapisano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - bez względu na kategorię i rzeczywiste warunki gruntowe panujące w rejonie działki. Dzieje się tak najczęściej na terenach, w rejonie których doszło wprzeszłości do wystąpienia osuwisk.

Czym się różni dokumentacja geologiczno-inżynierska od dokumentacji badań podłoża gruntowego?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej szczegółowym opracowaniem służącym ustaleniu warunków posadowienia. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ściśle określa zakres opracowania. W związku z bałaganem prawnym określającym zakres poszczególnych opracowań oraz różnych interpretacji urzędniczych, informacje zwarte w opracowaniach geotechnicznych zdublowane zostają częściowo w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Niestety wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie zwalnia z obowiązku wykonania opracowań geotechnicznych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.