mask

Realizacje

Opinia geotechniczna pod budowę przyłącze wody geotermalnej wraz z budynkiem technicznym SUW miejscowość Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznych oraz przy wybranych stanowiskach słupół istniejacej linii elektroenergetycznej 220 kV Zgierz - Adamów powiaty: zgierski, poddębicki, turecki, województwo łódzkie i wielkopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Warzyce – Gorlice, miejscowość Jasło, gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – budynku mieszkalno-gospodarczego z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą miejscowość Kicznia, gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu przy ul. Kilińskiego,  m. Sosnowiec, województwo śląskie

Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – chodników i placu zabaw Al.Roździeńskiego, miejscowość Katowice, powiat m. Katowice,województwo śląskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego
opracowana dla budowy sieci wodociągowej miejscowość Harbutowice, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca wstępnie warunki geotechniczne w rejonie projektowanego obiektu – Wielofunkcyjnego Centrum Sportu  m. Sosnowiec, województwo śląskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – tężni oraz budynku mieszkalno-usługowego miejscowość Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki  gruntowo-wodne dla przebudowy mostu miejscowość Tonia, gmina Bolesław, powiat dąbrowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – podpór kanałów spalin na terenie Elektrowni Połaniec miejscowość Zawada, gmina Połaniec, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Ząbkowice miejscowość Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy i rozbudowy liceum ogólnokształcącego  miejscowość Grybów, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne budowę pod budowę budynku mieszkalnego obręb 0034 Opatkowice, miasto Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, województwo śląskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego
ustalająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy stacji paliw obręb Pisarzowice, gmina Toszek, powiat gliwicki, województwo śląskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki gruntowo-wodne dla domu jednorodzinnego miejscowość Dacharzew, gmina Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalające warunki gruntowo-wodne budynku usługowo-handlowo-biurowego oraz wiaty magazynowej przy ul. Wojska Poslkiego, miasto Mielec, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami miejscowość Brzoskwinia, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki gruntowo-wodne dla domu jednorodzinnego miejscowość Rytro, gmina Rytro, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna Temat:Badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne ul. Krzyżaki, miasto Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu – budynku mieszkalnego i gospodarczego miejscowość Wola Niżna, gmina Jaśliska, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego
ustalająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy budynku usługowego ul. Wolności, miasto Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki gruntowo-wodne dla boisk sportowych miasto Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla stacji bazowej telefonii komórkowej miejscowość Moszczenica Niżna, gmina Stary Sącz, powiat nowosądeckii, województwo małopolskie

Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalajace warunki gruntowo-wodne dla domu jednorodzinnego w miejscowości Brenna, gmina Brenna, powiat cieszyński, województwo śląskie

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod przydomową oczyszcalnię ścieków wraz ze studnią chłonną w mieście Jaworzno, województwo śląskie

Opinia geotechniczna określajaca warunki gruntowo-wodne dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jaworzyńskiej, miasto Nowy Sącz, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanego budynku jednorodzinnego przy ul. Św. Walentego, miasto Rzeszów, województwo podkarpackie.

Opinia geotechniczna dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla mostu drogowego w km 34-203 linii kolejowej E30/E30, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie - współautor.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla tunelu pieszo-jezdnego w km 110+288 linii kolejowej E30/CE30, miasto Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie - współautor.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla obiektów inżynieryjnych w km 86.900 - 91.070 linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków - Rzeszów - etap lll - w miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki - współautor.

Dokumentacja geoloigczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geoloigczno-inżynierskich dla rozbudowy budynku lokomotywowni na terenie Stalprodukt S.A. w m. Bochnia - współautor.

Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice w km 29,110 - 46,700 (linia 133) - współautor.

Opinia geotechniczna pod rozbudowę zakładu przemysłowego ul. Borowcowa, miasto Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia budynku jednorodzinnego miejscowość Ząb, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna pod budowę budynku mieszklanego, miasto Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszklanego, miasto Dębica, województwo podkarpackie.

Opinia geotechniczna pod przydomową oczyszczalnię ścieków miejscowość Czernichów, gmina Czernichów, powiat krakowski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca geotechniczne warunki posadowienia obiektu przemysłowego, miasto Świdnik, województwo lubelskie.

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania: Budowa salonu ekspozycyjnego wraz z magazynem, miasto Ruda Śląska, województwo śląskie

Opinia geotechniczna: badania geotechniczne wymiana odcinków linii napowietrznej SN-30 kV relacji Ujanowice - Żmiąca przebiegających w terenach leśnych na linie kablowe gmina Laskowa, powiat limanowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod budowę budynku mieszklanego miejscowość Zagórowa, gmina Trzyciąż, powiat olkuski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna pod rozbudowę Zakładu Karnego – Mościce w Tarnowie przy ulicy J. Śniadeckiego, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna pod budowę boiska sportowego miejscowość Biała, gmina Tarnów, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego dla tematu: Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego przy ul. Orkana w Tarnowie, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla tematu: Badania geotechniczne pod budowę budynku jednorodzinnego przy ul. Skrajnej, miasto Kielce, województwo świętokrzyskie

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego miejscowość Stawy Monowskie, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna dotycząca badań geotechnicznych pod projektowaną sieć kablową SN gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rajbrot, gmina Lipnica Murowana

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny pod budowę hali warsztatowej i budynku socjalno-biurowego w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 68, miasto Kraków, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna pod budowę budynku gospodarczego miejscowość Lipnica Górna, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażu wolnostojącego miejscowość Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego miejscowość Karwodrza, gmina Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku usługowego miejscowość Czerniec, gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku klubu dziecięcego miasto Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie

Badania geotechniczna pod rozbudowę zakładu na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego miejscowość Przecław, gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego miejscowość Wola Chorzelowska, gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.