mask

Przed zakupem działki

Zakup działki i budowa domu to niezwykle ważna decyzja niosąca za sobą ogromne koszta, dlatego przed przystąpieniem do kupna działki warto skonsultować się z geologiem, który jest w stanie ocenić czy na etapie budowy nie czekają Państwa przykre niespodzianki zwiększające koszt inwestycji, a czasem nawet uniemożliwiające jej realizację.

Do niekorzystnych zjawisk tego typu zalicza się występowanie:

  • osuwisk lub terenów zagrożonych ich występowaniem
  • gruntów słabonośnych, organicznych, zapdaowych lub pęczniejących
  • nasypów niekontrolowanych
  • szkód górniczych
  • zjawisk krasowych

Krótki opis następstw niewłaściwego posadowienia obiektu opisano w zakładce geotechnika.

Przy zakupie działki w rejonie karpackim szczególne znaczenie ma rozpoznanie działki pod kątem zagrożeń osuwiskowych. 
Z reguły istnienie osuwiska doświadczony geolog może określić po analizie terenu w tym występowaniu: charakterystycznych form morfologicznych, uszkodzeń sąsiednich budynków, wysięków wód itp. Jednak aby mieć pewność co do zagrożeń osuwiskowych należy wykonać niezbędną liczbę odwiertów pozwalających określić budowę geologiczną.

 

działka

 

Należy pamiętać, że osuwiska nie zawsze są procesami naturalnymi - często zdarza się, że ich powstawaniu sprzyja działalność człowieka. W swojej praktyce wielokrotnie spotkaliśmy się z osuwiskami powstałymi w wyniku podcięcia zbocza czy posadawieniu zbyt dużych obiektów w obrębie zboczy o znacznym nachyleniu. Czynnikiem mogącym doprowadzić do uruchomienia osuwisk jest odprowadzanie wody w grunt (niewłaściwie zlokalizowane odpływy z rynien, nieszczelne szamba, wadliwie wykonane drenaże, niewłaściwie zlokalizowane studnie rozsączające). Z wyżej wymienionych powodów nawet w miejscach potencjalnie "bezpiecznych" może dojść do wystąpienia osuwisk.

"Działka osuwiskowa"

Bywa, że w planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako zagrożona występowaniem osuwisk (najczęściej jest to symbol MN/o). Zwykle działki o takim oznaczeniu leżą faktycznie w obrębie terenów na których dochodziło w przeszłości do tego typu procesów. Zdarza się jednak, że zakwalifikowano je tak "na wszelki wypadek" np ze względu na występujące w rejonie w przeszłości zjawiska geodynamiczne pomimo iż teren działki jest bezpieczny. O przydatności działki do celów budowlanych powinny decydować rzetelnie przeprowadzone badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. Oferujemy Państwu wstępne rozpoznanie działki przed jej kupnem i decyzją o lokalizacji budynku - wyniki tych badań można wykorzystać później przy tworzeniu opracowań geotechnicznych na etapie projektowania inwestycji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.