• Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • opinie geotechniczne
  dokumentacje badań podłoża gruntowego
  projekty geotechniczne
  określenie geotechnicznych warunków posadowienia
 • obsługa i nadzór nad wierceniami
  kierowanie robotami geologicznymi
  laboratoryjne badania gruntów
  konsultacje geotechniczne

Kompleksowa obsługa

W ramach obsługi geologicznej i geotechnicznej oferujemy:

 • obsługę i nadzór nad wierceniami prowadzonymi na postawie projektów robót geologicznych
 • kierowanie w terenie robotami geologicznymi
 • wykonywanie odkrywek fundamentowych
 • odbiory gruntu w wykopie fundamentowym
 • odbiory zagęszczenia i nośności nasypów (płyta dynamiczna, płyta sztywna VSS, sonda dynamiczna)
 • określenie kategorii urabialności gruntu
 • laboratoryjne badania gruntów
 • konsultacje geotechniczne