BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

OBSŁUGA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA

PRZYDOMOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

UZDATNIANIE WODY

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na Podkarpackiu

Firma PI GEOLOGIA specjalizuje się w wykonywaniu badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i budynków, głównie na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Badania geotechniczne wykonuje się w celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych i określenia rodzaju gruntu znajdującego się na badanym obszarze. Dzięki badaniom dowiadujemy się, na jakiej głębokości są umiejscowione poszczególne warstwy gruntu i w którym położeniu znajduje się warstwa nośna. Określają one również, jaki jest poziom wód gruntowych i jakie są ich wahania. Wnioskiem badań jest ocena, czy na danym terenie można lokalizować obiekty budowlane i jakie zastosować fundamenty, by obiekt był właściwie posadowiony, by był stabilny, a tym samym bezpieczny dla użytkowników.

Czym zajmuje się PI GEOLOGIA?

Wykonujemy badania geotechniczne. Efektem badania gruntu jest opinia geotechniczna, która składa się z części graficznej oraz opisowej zawierającej wnioski. Możemy pochwalić się sporym doświadczeniem w badaniach gruntu, głównie w rejonie karpackim, który ze względu na specyficzną budowę geologiczną jest szczególnie zagrożony występowaniem osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych. Zajmujemy się geologią inżynierską i obsługą geologiczną i geotechniczną. Przygotowujemy kompletne projekty geotechniczne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Przeprowadzamy badanie płytą statyczną VSS, określając zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz badanie nośności gruntu za pomocą płyty dynamicznej.

Pomagamy w projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, a w ramach obsługi oczyszczalni ścieków kompletujemy urządzenia służące do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Zajmujemy się oceną zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W swojej praktyce zawodowej braliśmy udział w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju opracowań pod różne obiekty oraz inwestycje.

PiGeologia

USŁUGI

  • Geotechnika
  • Geologia inżynierska
  • Obsługa geologiczna i geotechniczna
  • Przydomowe oczyszczanie ścieków
  • Uzdatnianie wody
  • Oczyszczanie ścieków
  • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Usługi
Realizacje

REALIZACJE

Posiadamy spore doświadczenie w wykonywaniu badań gruntu - głównie w rejonie karpackim, który ze względu na specyficzną budowę geologiczną jest szczególnie zagrożony występowaniem osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych. W swojej praktyce zawodowej braliśmy udział w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju opracowań pod różne obiekty oraz inwestycje.

Warunki zlecenia

Wykonujemy zlecenia dla dużych i mniejszych inwestycji. W przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej konieczne jest, aby mapa posiadała klauzulę nadaną przez ośrodek dokumentacji. Informacje te są niezbędne do wykonania opracowania. Ich przesłanie drogą elektroniczną bardzo usprawni naszą pracę i pozwoli dostosować zakres niezbędnych prac do wielkości i kategorii geotechnicznej obiektu.

Zlecenie
mask

GEOLOGIA
inżynierska

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.